Довідник споживача

h

Комерційний облік електроенергії та його організація

Комерційний облік електроенергії є сукупністю процесів та процедур, що забезпечують формування повних і достовірних даних щодо обсягів електричної енергії, яка була вироблена, відпущена, передана, розподілена, спожита, імпортована і експортована за певний проміжок часу.

h

Основні показники якості електроенергії та надійність електропостачання

Відповідно до XI розділу Кодексу систем розподілу, характеристики і показники якості електроенергії повинні відповідати параметрам визначеним в ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».

h

Як формується ціна електроенергії для підприємств

З 01.01.2019 року ціна електроенергії для підприємств формується постачальниками електричної енергії самостійно за вільними цінами.

h

Балансуючий ринок та поняття «небаланс електричної енергії»

З впровадженням нового ринку електричної енергії учасники ринку зіштовхнулися з поняттям «небаланс електричної енергії» і нововведенням під назвою балансуючий ринок.

h

Про поняття «ринок «на добу наперед» та «внутрішньодобовий ринок»

Ринок «на добу наперед» (далі РДН) і внутрішньодобовий ринок (далі ВДР) є сегментами нового ринку електроенергії і функціонують згідно з Правилами РДН і ВДР, затвердженими НКРЕКП.

h

Про термін «постачальник «останньої надії»

Під терміном «постачальник «останньої надії» розуміють підприємство, яке зможе здійснювати постачання електроенергії у випадку припинення постачання будь-яким іншим електропостачальником. Фактично, це підприємство, що «страхує» ринок електроенергії України.