Довідник споживача

Комерційний облік електроенергії є сукупністю процесів та процедур, що забезпечують формування повних і достовірних даних щодо обсягів електричної енергії, яка була вироблена, відпущена, передана, розподілена, спожита, імпортована і експортована за певний проміжок часу. Вищевказані дані необхідні для реалізації розрахунків між учасниками ринку.

 Законодавча база комерційного обліку електроенергії

Організація комерційного обліку електроенергії регламентується Кодексом комерційного обліку електричної енергії (далі – Кодекс).

Комерційний облік електроенергії, окрім Кодексу, регулюється наступними нормативно-правовими актами:

 • Законом України «Про ринок електричної енергії»;
 • Правилами роздрібного ринку електроенергії;
 • Правилами ринку електроенергії.

Поняття «адміністратор комерційного обліку електроенергії»

Адміністратор комерційного обліку електроенергії (далі – АКО) виконує функцію адміністратора Кодексу і відповідає за розробку його змін, а також щорічну підготовку звітності про стан комерційного обліку електроенергії.

АКО електроенергії виконує і такі функції як:

 • збір, перевірка та агрегація даних комерційного обліку, наданих постачальниками послуг комерційного обліку;
 • надання даних комерційного обліку учасникам ринку та адміністратору розрахунків;
 • створення баз даних комерційного обліку та управління ними;
 • реєстрація точок комерційного обліку і постачальників послуг комерційного обліку;
 • контроль учасників ринку в частині дотримання Кодексу;
 • організація взаємодії учасників ринку щодо обміну даними.

 Послуги комерційного обліку електроенергії

Послуги комерційного обліку електроенергії надаються на договірних засадах. До переліку цих послуг входять:

 • установка, налаштування, розвиток, заміна, введення і виведення з експлуатації засобів комерційного обліку;
 • обслуговування програмного і апаратного забезпечення та технічна підтримка засобів комерційного обліку;
 • збір та адміністрування даних комерційного обліку.

Учасники ринку можуть самостійно обирати постачальника послуг комерційного обліку. Обов’язковою умовою здійснення діяльності таким постачальником є ??наявність його реєстрації та реєстрації його автоматизованих систем.

28.04.2020

Комерційний облік електроенергії та його організація

Комерційний облік електроенергії є сукупністю процесів та процедур, що забезпечують формування повних і достовірних даних щодо обсягів електричної енергії, яка була вироблена, відпущена, передана, розподілена, спожита, імпортована і експортована за певний проміжок часу. Вищевказані дані необхідні для реалізації розрахунків між учасниками ринку.  Законодавча база комерційного обліку електроенергії Організація комерційного обліку […]
22.04.2020

Основні показники якості електроенергії та надійність електропостачання

Відповідно до XI розділу Кодексу систем розподілу, характеристики і показники якості електроенергії повинні відповідати параметрам визначеним в ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності». Поняття «якість електроенергії» Якість електроенергії – це сукупність властивостей електроенергії у відповідності зі встановленими стандартами. Стандарти електричної енергії визначають ступінь придатності електроенергії […]
15.04.2020

Як формується ціна електроенергії для підприємств

З 01.01.2019 року ціна електроенергії для підприємств формується постачальниками електричної енергії самостійно за вільними цінами. У кожного постачальника свій механізм формування ціни електроенергії, який в більшості випадків відображається у формулі. Бувають випадки, коли постачальник пропонує споживачеві фіксовану ціну, яка часто є високою, оскільки включає всілякі ризики і особливості графіку споживання […]
01.04.2020

Балансуючий ринок та поняття «небаланс електричної енергії»

З впровадженням нового ринку електричної енергії учасники ринку зіштовхнулися з поняттям «небаланс електричної енергії» і нововведенням під назвою балансуючий ринок. Дані зміни були застосовані з метою скорочення надмірного витрачання енергоресурсів та оптимізації прогнозування постачальниками і споживачами витрат електричної енергії на виробничі потреби. Що означає поняття «небаланс електричної енергії»? Небаланс електричної […]
27.03.2020

Про поняття «ринок «на добу наперед» та «внутрішньодобовий ринок»

Ринок «на добу наперед» (далі РДН) і внутрішньодобовий ринок (далі ВДР) є сегментами нового ринку електроенергії і функціонують згідно з Правилами РДН і ВДР, затвердженими НКРЕКП. Функціонування РДН та ВДР і організацію на них купівлі-продажу електроенергіі забезпечує Оператор ринку. Учасниками РДН/ВДР можуть бути: виробники; електропостачальники; трейдери; Оператор системи передачі; Оператори […]
22.08.2019

Про термін «постачальник «останньої надії»

Під терміном «постачальник «останньої надії» розуміють підприємство, яке зможе здійснювати постачання електроенергії у випадку припинення постачання будь-яким іншим електропостачальником. Фактично, це підприємство, що «страхує» ринок електроенергії України. Коли постачальник електроенергії, який обслуговує споживача в звичайному режимі, за якихось обставин не може виконати своє зобов’язання щодо поставок (наприклад, у разі банкрутства/ліквідації […]
22.08.2019

Про новий ринок електроенергії в Україні

У 2019 році з першого січня вступила в дію реформа українського електроенергетичного ринку, яка регулює взаємини постачальників електричної енергії з кінцевими споживачами (що наразі іменується як новий ринок електроенергії). З цієї дати всі обленерго в Україні складаються з двох частин: Оператор системи розподілу, тобто підприємство, що передає електроенергію мережами, якими […]
09.08.2019

Як укласти договір на постачання електричної енергії з ТОВ «ЛТК «Елєктрум»

Укладення договору на постачання електричної енергії юридичними особами здійснюється з обраним ними електропостачальником, який отримав  ліцензію з постачання електричної енергії споживачу. Обов’язковою умовою укладення договору електропостачання є наявність у юридичної особи договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з відповідним Оператором системи розподілу. Укласти договір на постачання електричної […]