Комерційний облік електроенергії та його організація

Комерційний облік електроенергії є сукупністю процесів та процедур, що забезпечують формування повних і достовірних даних щодо обсягів електричної енергії, яка була вироблена, відпущена, передана, розподілена, спожита, імпортована і експортована за певний проміжок часу. Вищевказані дані необхідні для реалізації розрахунків між учасниками ринку.

Законодавча база комерційного обліку електроенергії

Організація комерційного обліку електроенергії регламентується Кодексом комерційного обліку електричної енергії (далі – Кодекс).

Комерційний облік електроенергії, окрім Кодексу, регулюється наступними нормативно-правовими актами:

 • Законом України «Про ринок електричної енергії»;
 • Правилами роздрібного ринку електроенергії;
 • Правилами ринку електроенергії.

Комерційний облік електроенергії та його організація

Поняття «адміністратор комерційного обліку електроенергії»

Адміністратор комерційного обліку електроенергії (далі – АКО) виконує функцію адміністратора Кодексу і відповідає за розробку його змін, а також щорічну підготовку звітності про стан комерційного обліку електроенергії.

АКО електроенергії виконує і такі функції як:

 • збір, перевірка та агрегація даних комерційного обліку, наданих постачальниками послуг комерційного обліку;
 • надання даних комерційного обліку учасникам ринку та адміністратору розрахунків;
 • створення баз даних комерційного обліку та управління ними;
 • реєстрація точок комерційного обліку і постачальників послуг комерційного обліку;
 • контроль учасників ринку в частині дотримання Кодексу;
 • організація взаємодії учасників ринку щодо обміну даними.

Послуги комерційного обліку електроенергії

Послуги комерційного обліку електроенергії надаються на договірних засадах. До переліку цих послуг входять:

 • установка, налаштування, розвиток, заміна, введення і виведення з експлуатації засобів комерційного обліку;
 • обслуговування програмного і апаратного забезпечення та технічна підтримка засобів комерційного обліку;
 • збір та адміністрування даних комерційного обліку.

Учасники ринку можуть самостійно обирати постачальника послуг комерційного обліку. Обов’язковою умовою здійснення діяльності таким постачальником є наявність його реєстрації та реєстрації його автоматизованих систем.