Споживання та виробництво електроенергії в Україні активно зростає

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, які показані в Таблицях 1 — 2, за I – III квартали 2017 року виробництво, як і споживання електричної енергії, збільшилися на 2,1% і 1,3% відповідно в порівнянні з січнем-вереснем 2016 року.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика споживання електроенергії в Україні за 9 місяців 2016/2017 рр. без урахування технологічних втрат

Споживач

9 міс. 2016,
млн. кВт-год
9 міс. 2017,
млн. кВт-год
Змін.,
млн. кВт-год
Змін., %
1.       Промисловість: 36 649,6 37 502,6 853,0 2,3
— металургійна 21 331,9 21 467,3 135,4 0,6
— паливна 2 632,3 2 685,1 52,8 2,0
— машинобудівна 2 619,3 2 877,2 257,9 9,8
— хім. і нафтохімічна 2 247,8 2 093,9 -153,9 -6,8
— харч. і переробна 3 028,1 3 222,8 194,7 6,4
— будівельних матеріалів 1 609,5 1 689,3 79,8 5,0
— інша 3 180,6 3 467,0 286,3 9,0
2.       Сільгоспспоживачі 2 558,1 2 737,8 179,7 7,0
3.        Транспорт 4 903,8 5 192,8 289,0 5,9
4.        Будівництво 568,4 645,8 77,4 13,6
5.        Комунально-побутові споживачі 11 017,9 11 074,1 56,1 0,5
6.        Інші непромислові споживачі 4 325,1 4 641,6 316,5 7,3
7.       Населення 25 959,0 25 676,1 -282,9 -1,1
Споживання е/е 85 981,8 87 470,7 1 488,9 1,7

 

Згідно з даними Таблиці 1, українська промисловість збільшила споживання електричної енергії на 2,3% за перші 9 місяців 2017 року. У частковій структурі споживання промисловість і населення використовують більшу частину виробленої електричної енергії в процентному співвідношенні, а саме: 42,9% і 29,4% відповідно. Варто також відзначити, що споживання електроенергії без урахування технологічних втрат за аналогічні досліджувані періоди часу в загальному за 2017/2016 рр. має тенденцію зростання (+3,7%) у порівнянні з 2016/2015 рр. (-0,9%).

Що стосується загального фактичного споживання електричної енергії, то за I – III квартали 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року воно збільшилося на 1,3% (а саме, на 1,422 млрд. КВт-год) та становить 108 млрд. 911,6 млн. кВт-год.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика виробництва електроенергії в Україні за 9 місяців 2016/2017 рр.

Виробники е/е 9 міс. 2016, млн.
кВт-год
9 міс. 2017,
млн. кВт-год
Змін.,
млн. кВт-год
Змін., %
Атомні ЕС (АЕС) 57 527,8 64 165,9 6 638,1 11,5
Теплові електростанції енергогенеруючих компаній (ГК ТЕС) 36 835,5 31 985,0 -4 850,5 -13,2
Теплоелектроцентралі і когенераційні установки (ТЕЦ і КУ) 7 852,9 7 297,9 -555,0 -7,1
Гідроелектростанції (ГЕС) 5 622,2 6 452,5 830,3 14,8
гідроакумулюючі електростанціяі 1 189,6 1 176,8 -12,8 -1,1
(ГАЕС) 1 136,5 1 104,0 -32,5 -2,9
Блок-станції 1 149,6 1 444,4 294,8 25,6
Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС тощо) 111 314,1 113 626,5 2 312,4 2,1

Зростання виробництва АЕС електричної енергії пояснюється збільшенням виробничих потужностей Хмельницької, Рівненської, Запорізької, Південно-Української атомних електростанцій, а зростання вироблення альтернативної електроенергії – збільшенням кількості, в основному, вітрових і сонячних електростанцій та переробки відходів, аргументуючи це успішною європейкою практикою використання даного виду виробництва електроенергії. У частковій ієрархії структури вироблення електричної енергії надалі лідируючу позицію займають АЕС – 56,47% (за I – III квартали 2016 року – 51,68%).